Kauppiaskatu 8 Turku  |  02 4140 800  |  info(at)neurolaboratorio.fi
 

ENeG- OCH EMG-UNDERSÖKNINGAR

Med hjälp av ENeG- och EMG-undersökningar undersöker man aktiviteten i de perifera nerverna och musklerna. Undersökningen används bland annat för att utreda nervskador, nervinklämningar, andra sjukdomar i perifera nerver samt muskelinflammationer och ärftliga muskelsjukdomar.

Läs mer »

 
 

EEG-undersökningar

Under en EEG-undersökning, det vill säga ett elektroencefalogram, utreder man epilepsi, symptom som uppträder anfallsvis samt nedsatt medvetandegrad. En EEG-undersökning kan avslöja orsaken till symptomen, även om patienten inte uppvisar några symptom vid undersökningstillfället.

Läs mer »

 

Nattpolygrafi-sömnundersökning

Under en nattpolygrafi, det vill säga en sömnundersökning, undersöker man kroppens aktivitet under sömnen då man misstänker eventuella andningstörningar under sömnen, t.ex. sömnapné, snarkningar, förträngningar av de övre luftvägarna samt nattliga motoriska störningar i benen..

Läs mer »

 
 

Boka tid

Om du har fått en remiss av din läkare för en undersökning, boka tid genom att ringa 02 4140 800.

Hos oss får du snabbt komma på undersökning!

Boka tid »

 
Mer än 40 års neurofysiologisk kompetens